Menü

Hozzájárulási nyilatkozat hírlevél feliratkozáshoz

Alulírott, mint felhasználó jelen nyilatkozattal hozzájárulok, hogy az Árgus Kkt. (székhely:9700 Szombathely Bertalanffy Miklós utca 19; adószám:26806129-2-18;) mint adatkezelő az 3. pontban meghatározott személyes adataimat  az Infotv. 5. § (1) bekezdésével és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdésével összhangba kezelje.

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere

Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

A hírlevél küldéssel adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra  kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A hírlevél küldéssel l kapcsolatos kezelt személyes adatok köre

 • név
 • email cím

Az adatkezelés célja

A webáruház hírlevél formájában értesíti a hírlevélre feliratkozókat a webáruházzal kapcsolatos aktualitásról.  

Az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek

 • Adatkezelő neve:  Árgus Kkt.
 • Adatfeldolgozó neve: Árgus Kkt.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő az adatokat az érintett adattörléssel kapcsolatos kéréséig kezeli. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor ingyenesen és indoklás nélkül  visszavonhatja.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

A Felhasználót a személyes adatainak kezelése során az alábbi jogok illetik meg:

 • A tájékoztatáshoz való jog;
 • A helyesbítéshez való jog;
 • A törléshez való jog;
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • Az adathordozhatósághoz való jog;
 • A tiltakozáshoz való jog;
 • A zároláshoz való jog;

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül tájékoztatást ad, a Felhasználó részére a kérelemben megjelölt adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseire.
Az adatkezelőnek a személyes adatot törölni kell, ha:

 • kezelése jogellenes;
 • az érintett kéri;
 • az hiányos vagy téves, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36/1/391-1400; telefax: +36/1/391-1410) elrendelte.

Hozzájárulás visszavonása

A hírlevél alján lehetőséget biztosítunk a hírlevélről való leiratkozásra,illetve az alábbi elérhetőségek valamelyikén tudja jelezni számunkra a hírlevélről való leiratkozást.

 • Email cím: nagyker@trabucco.hu
 • Postázási cím: Árgus kkt 9700 Szombathely postafiók 279.
 • Telefon: +36309399600